Funktion och form
   
Nordgren Innovation har lång erfarenhet av att utveckla produkter och lösningar inom olika områden, med tyngdvikt på programvara och konsumentartiklar. Utvecklingen av nya produkter bedrivs vid sidan av andra anställningar och fokuseras kring produkter som förenklar vardagen för användarna på olika sätt.

"En bra innovation är ofta lika lite efterfrågad innan den finns, som den är självklar, när den finns."
DEN MEST FRAMGÅNGSRIKA PRODUKTEN
Nordgren Innovations mest framgångsrika och storskaliga kommersiella produkt är riktad till den mest utmanande användargruppen som finns - små barn. Området är en av de svåraste dagliga uppgifterna som ska utföras - att ta på sig skorna.

Den enda lösning som fanns på marknaden var det traditionella skohornet, som dels inte alltid är så tilltalande och roligt och dels gör skopåtagningen svårare istället för lättare för barn i åldern 3-6 år, när de försöker lära sig ta på sig skorna själv.

Nordgren Innovation antog utmaningen och utvecklade världens första och häftigaste skohorn för barn. Den tänkta målgruppen förutom barnen själva, var föräldrar till små barn och förskolärare.

Skohornet har sålts i över 30.000 exemplar i 15 länder och har använts på förskolor i hela landet. Mer information finns på www.boohcando.com.